Absorbentai

Absorbentai paprastai naudojami išsiliejusioms skysčiams sugerti ir saugoti aplinką. Absorbentai gali būti naudojami naftos išsiliejimui, pvz., mazutui, hidraulinei alyvai, benzinui, dyzelinui ir kitoms medžiagoms kontroliuoti.

Bazinė pagalvė

Bazinė rankovė

Absorbuojanti hidrofilinė universali didelė pagalvė

Absorbuojanti hidrofilinė universali maža pagalvė

Absorbuojanti hidrofilinė universali rankovė

Birus hidrofilinis universalus absorbentas

Hidrofilinė universali absorbuojanti užtvara

Absorbuojanti hidrofobinė pagalvė naftos produktams

Absorbuojanti hidrofobinė rankovė naftos produktams

Birus hidrofobinis absorbentas naftos produktų atliekų surinkimui